Аппозитивні словосполучення в топонімії (Спроба типологічного зіставлення)

Ескіз
Дата
2004
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статтю присвячено типологічному аналізові аппозитивних топонімічних словосполучень з препозитивними номенклатурними термінами на матеріалі української, російської, англійської, німецької, іспанської та інших мов.
The article is devoted to typological analysis of appositive toponymic constructions with geographical terms in preposition. The toponymic material is taken from the Ukrainian, Russian, English, German, Spanish and other languages.
Опис
Ключові слова
типологія, зіставлення, аппозитивні словосполучення, препозиція, постпозиція, топонім, ойконім, онімізація, typology, comparison, appositive construction, preposition, postposition, toponyms, oikonym, onymisation
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
DOI
ORCID:
УДК