Підсудність адміністративних справ, що пов’язані з виборчим процесом

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті досліджено окремі питання підсудності адміністративних справ, пов’язаних з виборчим процесом. З цією метою автор проаналізував поняття «підсудність», визначив види підсудності та виокремив обставини, які зумовлюють підсудність конкретної адміністративної справи. У статті також проаналізовано норми процесуального та матеріального законодавства в частині визначення підсудності адміністративних справ, пов’язаних з виборчим процесом. На підставі проведеного дослідження запропоновано шляхи вирішення окремих законодавчих колізій.
В статье проанализировано понятие «подсудность», определены виды подсудности и выделены обстоятельства, которые обусловливают подсудность конкретного административного дела. Также проанализированы нормы процессуального и материального законодательства в части определения подсудности административных дел, связанных с избирательным процессом.
Опис
Ключові слова
підвідомчість, підсудність, адміністративна справа, виборчий спір, подведомственность, подсудность, административное дело, избирательный спор
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК