Ad memoriam. Бібліографія А. Г. Готалова-Готліба (1866–1960) (до 150-річчя від народження)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті міститься перша повна бібліографія А.Г. Готалова-Готліба, професора Одеського університету. Вона передає короткий біографічний нарис. Бібліографія складена до 150- річчя А. Г. Готалова-Готліба.
The article contains the first complete bibliography of A.G. Gotalov-Gotlieb, professor of Odessa University. It is preceded by a brief biographical essay. The bibliography is compiled for the 150- th anniversary of A.G. Gotalov-Gotlieb.
Опис
Ключові слова
А. Г. Готалов-Готліб, бібліографія, аd memoriam, A.G. Gotalov-Gotlieb, bibliography, аd memoriam
Бібліографічний опис
Libra: збірка наукових праць кафедри історії стародавнього світу та середніх віків
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання