Ще раз до питання про правову природу іпотеки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена аналізу правової природи іпотеки. У межах дослідження автором проаналізовано позиції прихильників як речової, так і зобов’язальної природи іпотеки; визначено найбільш вагомі ар¬гументи, які підтверджують речовий характер іпотеки як права на чуже майно.
В рамках этой статьи автором предпринята попытка разобраться в сложном вопросе — в определении правовой природы ипотеки. С этой целью проанализированы доводы как сторонников обязательственного характера ипотеки, так и сторонников ее вещественной природы. Результатом исследования стала демонстрация большей убедительности аргументации последних, что свидетельствует о вещественной правовой природе ипотеки с дополнением некоторых признаков обязательственно-правовых способов обеспечения исполнения обязательств.
Опис
Ключові слова
застава, іпотека, речові права, зобов'язальні права, права на чуже майно, залог, ипотека, вещные права, обязательственные права, права на чужие вещи
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК