Питання формування інформаційної функції у завданнях управління підприємством

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті досліджується роль інформації в процесах управління, а також роль і форми використання інформації в інформаційних системах управління підприємством. Вивчається формування інформаційної функції та форми її опису.
В статье исследуется роль информации в процессах управления, а также роль и формы использования информации в информационных системах управления предприятием. Изучается формирование информационной функции и формы её описания.
The article examines the role of information management processes, and the role and uses of information in information systems management. We study the formation of informational function and form of its description.
Опис
Ключові слова
система управління, інформація, інформаційна функція, система управления, информация, информационная функция, management system, information, information function
Бібліографічний опис
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
DOI
ORCID:
УДК