ВНУТРИСЛОВНАЯ ГЛАГОЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ В РОДСТВЕННЫХ ЯЗЫКАХ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Букрек
Анотація
Стаття присвячена зіставному аналізу семантичних мотиваційних відносин у споріднених мовах. На матеріалі російської та української мов розглядається розвиток дериваційних відносин на внутрішньослівному рівні у багатозначних дієсловах на позначення фізичної дії.
The article is devoted to the comparative analysis of intraword motivational relations in related languages. The development of derivational relations at the intraword level concerning polysemantic verbs of physical activity is described on the material of the Russian and Ukrainian languages.
Опис
Слов’янський збірник: збірник наук. праць; – Вип. XVII. – Чернівці : Букрек, 2013.
Ключові слова
порівняльний метод, семантична деривація, мотивація, дієслово, споріднені мови, comparative method, semantic derivation, motivation, verb, related languages
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК