ЕТНОМОВНИЙ ЧИННИК ЯК СКЛАДНИК КЛАСИФІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРОК МЕЖИРІЧЧЯ ДНІСТРА І ДУНАЮ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет
Анотація
У статі обґрунтовується необхідність урахування впливу етномовної ситуації упродовж історичного розвитку українських говірок межиріччя Дністра і Дунаю при створенні їхньої типології
The author proves that the classification of the Ukrainian dialects spread in the area between the Danube and the Dniester rivers needs to be taken into account the influence of ethnic and lingual situation during their historical development
В статье обосновывается необходимость учета влияния этноязыковой ситуации в течении исторического развития украинских говоров междуречья Днестра и Дуная при создании их типологии
Опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць.
Ключові слова
говірка, ареал, етномовна ситуація, полімовність, dialect, area, ethnic and lingual situation, mult-lingual, говор, ареал, этноязыковая ситуация, полиязычность
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК