АСОЦІАТИВНІ ЕФЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
У статті розглянуто специфіку соціальної реклами, за допомогою асоціативного експерименту з’ясовано психолінгвістичний потенціал відповідних слоганів як домінантних елементів рекламної кампанії.
В статье рассмотрена специфика социальной рекламы, с помощью ассоциативного эксперимента выяснен психолингвистический потенциал соответствующих слоганов как доминантных элементов рекламной кампании.
The specificity of social advertisement is examined in the article. The psycholinguistic potential of the corresponding slogans as the dominant elements of advertising campaign is also researched in the text with the help of associative experiment.
Опис
Дiалог: медiа-студiї :збiрник наукових праць / Коллект. автор, вiдп. ред.: Александров, Олександр Васильович ; укр.. - Одеса : ОНУ iм. I.I. Мечникова, 2009.
Ключові слова
асоціації, слогани, соціальна реклама, психолінгвістичний експеримент, ассоциации, слоганы, социальная реклама, психолингвистический потенциал, associations, slogans, social advertisement, psycholinguistic experiment
Бібліографічний опис
Дiалог: медiа-студiї :збiрник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК