Перегляд та виконання судових рішень в Гетьманщині в другій половині XVII століття

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглядаються підстави для здійснення відновлювального процесу - основного способу перегляду судових рішень та порядок здійснення відновлювального провадження в Гетьманщині в другій половині XVII ст. Також досліджується порядок виконання судових рішень та повноваження державних органів та посадових осіб по виконанню вироків. Вивчаються види покарань за злочини, випадки їх присудження тощо.
В статье рассматриваются основания для осуществления возобновительного процесса - основного способа пересмотра судебных решений и порядок осуществления возобновительного производства в Гетманщине во второй половине XVII столетия. Также исследуется порядок исполнения судебных решений и полномочия государственных органов и должностных лиц по исполнению приговоров. Изучаются виды наказаний за преступления, случаи их присуждения и так далее.
В статье рассматриваются основания для осуществления возобновительного процесса - основного способа пересмотра судебных решений и порядок осуществления возобновительного производства в Гетманщине во второй половине XVII столетия. Также исследуется порядок исполнения судебных решений и полномочия государственных органов и должностных лиц по исполнению приговоров. Изучаются виды наказаний за преступления, случаи их присуждения и так далее.
Опис
Ключові слова
Гетьманщина, покарання, відновлювальний процес, вирок, злочин, Гетманщина, наказание, возобновительный процесс, приговор, преступление, Hetmanate, punishment, renewal process, sentence, crime
Бібліографічний опис
Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
DOI
ORCID:
УДК