Вивчення історії революцій XVI-XVIII століть в Одеському університеті

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2005
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Питання вивчення історії революцій XVI-XVIII ст. в Одеському університеті вже отримало певне висвітлення в історичній літературі. Проте узагальнюючих досліджень все ще не з'явилось, справа обме- жується згадками про роботи викладачів університету з проблематики революцій та поодинокими публікаціями. Окремі спостереження присутні як в ювілейних виданнях з історії університету, починаючи з праці О. І. Маркевича та закінчуючи біографічними нарисами про професорів Новоросійського університету так і в публікаціях про розвиток історичної науки в Одесі, в Україні чи в Російській імперії2. Лише в доповіді Л. В. Борщевського 3 здійснена спроба відтворити процес вивчення в Одесі історії Франції XVIII ст., в тому числі і революції кінця століття.
Опис
Записки iсторичного факультету. - Одеса: ОДУ імені І.І.Мечникова, 2005. - Вип.16.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Записки історичного факультету
DOI
ORCID:
УДК