Т. Г. Шевченко проти А. О. Скальковського як історика гайдамаччини: до історії появи та функціонування однієї історіографічної оцінки (міфу?)

Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглянуті передумови й обставини поєднання з ім’ям одеського історика А. Скальковського (ХІХ ст.) критики з боку Т. Шевченка негативного ставлення до гайдамаччини, висловленої поетом у його відомому творі «Холодний Яр». Автор відзначає, що це поєднання має ознаки історіографічного міфу.
In the article there is given an analysis of circumstances and reasons of the connection between the Odesa historian A. Skalkovski and T. Shevchenko’s criticism towards the someone’s negative attitude to people movement of hajdamachchyna he have said in his famous poem «Kholodnyi Yar». The author notes that mentioned connection has some signs of the historiography myth.
В статье рассмотрены причины и обстоятельства, приведшие к соединению с именем одесского историка А. Скальковского (ХІХ ст.) критики со стороны Т. Шевченко негативного отношения к гайдамаччине, высказанной поэтом в его известном произведении «Холодний Яр». Автор отмечает, что это соединение имеет признаки историографического мифа.
Опис
Записки історичного факультету = Записки исторического факультета / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2015.
Ключові слова
Шевченко, Т. Г., «Холодний Яр», Скальковський, А., гайдамаччина, історіографія гайдамаччини, Коліївщина, T. Shevchenko, «Kholodnyi Yar», A. Skalkovski, hajdamachchyna, historiography of hajdamachchyna, Koliivschyna, А. Скальковский, историография гайдамаччины, Колиивщина
Бібліографічний опис
Записки історичного факультету
DOI
ORCID:
УДК