Відображення форми об’єкта в гідронімії Одещини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
Анотація
Опис номінаційних процесів в топонімії обов’язково передбачає становлення використовуваних номінаційних моделей (НМ), За однаковими НМ утворені назви, що мають однакову мотиваційну ознаку: наприклад, топоніми, що вказують на приналежність об’єкта певній особі, на сусідство його з іншими об’єктами, на характер рослинності; на розмір, форму тощо. У межах однієї НМ можуть виділятися декілька різновидів в залежності від семантики мотивуючої лексеми.
Опис
Ключові слова
топонімія, номінаційні моделі, семантика
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana