Србистика на Одеском универзитету

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Славістика, зокрема сербістика, в Одесі має давні традиції з перших років заснування в 1865 р. під назвою Імператорський Новоросійський університет (з 2000 р. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). Славістичні студії і досі залишаються одним із пріоритетних напрямків наукової роботи Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Кафедра загального та слов’янського мовознавства активно співпрацює з філологічним факультетом Белградського університету та філософським факультетом Нови-Садського університету, а також з Міжнародним славістичним центром в Белграді, який постійно надає допомогу у підготовці та вдосконаленню фахівців з сербської мови та культури. Проте, на жаль, на сьогодні Одеса залишається на периферії україно-сербських міжкультурних зв’язків та подій, що організовуються дипломатичними установами в Києві. Вважаємо, що цю ситуацію можна було б змінити створенням в Одесі Сербського культурного центру.
Slavic studies and especially Serbian studies in Odesa have had long tradition since the foundation of the Imperial Novorossiysk University. Slavic studies are still challenging in the scientific work of Odesa І. І. Mechnikov National University. The Department of General and Slavic Linguistics collaborates with the Faculty of Philology of the University of Belgrade and the Faculty of Philosophy of Novi Sad University, as well as with the International Slavic Center in Belgrade, which constantly assists in the education and development of specialists in the Serbian language and culture. However, today Odesa unfortunately remains on the periphery of Ukrainian-Serbian intercultural relations and events organized by the diplomatic institutions in Kyiv. We believe this situation could be changed by the establishment of a Serbian cultural center in Odesa.
Опис
Ключові слова
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, славістика, південнослов’янські мови, Odesa I. І. Mechnikov National University, Slavic studies, Serbian studies, Southern Slavic languages
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник
DOI
ORCID:
УДК