Соціально-психологічна модель етнокультурної міфотворчості особистості та спільноти (мемос)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті пропонується соціально-психологічна модель етнокультурної міфотворчості особистості та спільноти (МЕМОС), що становить основу одноіменної теорії, розроблюваної в межах одеської ніколи історичної психології.
В статье предлагается социально-психологическая модель этнокультурного мифотворчества личности и сообщества (МЕМОС), составляющая основу одноименной теории, разрабатываемой в рамках одесской школы исторической психологии.
In the article is given the socio-psychological model of ethnic and cultural myth-creativity of the individual and the community (MEMOS), which is the basis of the theory of the same name theory, being developed within the Odessa school of historical psychology.
Опис
Ключові слова
етнокультурна міфотворчість, моделювання, спільний вчинок етнокультурної міфотворчості, діалог, этнокультурное мифотворчество, моделирование, совместный поступок этнокультурного мифотворчества, диалог, ethno-cultural myth-making, modeling, the common action of ethnocultural myth-creativity, dialogue
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету=Odessa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК