Мотивація та мовна приналежність назв закладів харчування у польському місті Познань

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Актуальність нашого дослідження полягає в тому, що ергоніми є великим і постійно оновлюваним классом власних назв, який відбиває смаки та ідеологію соціуму та ілюструє механізм процесів номінації у мові. Тому цей класс власних назв заслуговує на уважне вивчення, виявлення характерних особливостей та закономірностей виникнення і функціонування в мові. Наукова новизна дослідження полягає в новизні його матеріалу: назви, що розглядаються у статті, ще не були предметом лінгвістичного аналізу.
Опис
Ключові слова
ергоніми, лінгвістичний аналіз, м. Познань, мовна приналежність назв кафе та ресторанів
Бібліографічний опис
Філологічні студії