Придунайський регіон як об’єкт дослідження у ХІХ ст.: на прикладі доробку А. О. Скальковського (1808-1898)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Фенікс
Анотація
Завдяки використанню регіонального підходу у статті вдалося визначити спільне підґрунтя, на перший погляд, окремих дослідницьких проблем і вказати на головні мотиви, які лежали в основі інтересу представника одеського наукового осередку А.О.Скальковського (1808-1898) до історії, політичного становища та економічного розвитку Придунайського регіону в цілому та задунайського козацтва зокрема.
Thanking to using of regional (local) approach in the article it has been revealed the common basement of on the face of it different scientific problems that has helped to get understand the main motives of drawing the interest of one of representatives of Odesa scientific society A.O.Skal’kovs’kyi towards the history, political state and economical development in Danube (mostly Low-Danube) region.
Опис
Чорноморська минувшина: Зб. наук. пр. — 2009.
Ключові слова
Придунайський регіон, А. О. Скальковський
Бібліографічний опис
Чорноморська минувшина : записки відділу історії козацтва на Півдні України
DOI
ORCID:
УДК