Започаткування історико-мистецької періодики в Одесі наприкінці ХІХ ст.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Метою цієї статті є висвітлення історії видання «Из мира искусства и науки» – першого науково-мистецтвознавчого збірника в Одесі. У книгознавчі літературі є лише поодинокі згадки про це видання. Окрім тексту збірника джерелами нашої статті є дотичні матеріали, архівні документи щодо біографії редактора А. О. Матвєєва, опубліковані спогади Ю. Фесенка та П. Дульського. Зроблено висновок, що два випуски збірника засвідчили процес формування в Одесі наукового мистецтвознавства. Видання є ціннім джерелом для вивчення біографій яскравих представників культури Одеси: Б. Едуардса, Ю. Дмитренка, Я. Новікова, П. Сокальського. У збірнику вперше в одеській культурі було видано з ґрунтовними науковими коментарями художній історичний роман, конкретно, Е. Ожешко.
Опис
Ключові слова
Одеса, збірник, мистецтвознавство, наука, історіографія
Бібліографічний опис
Бібліотечний Меркурій
ORCID:
УДК