Експресивно-стилістичний потенціал оказіональних плюративних форм онімів (на матеріалі поетичного мовлення)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
1999
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Зробено спробу висвітлити участь морфостилем у передачі стилістично і кононативно релевантної інформації, показати наслідки експресивно-емотивного впливу маркованих форм на реципієнта, усвідомити динаміку використання означених одиниць у двох споріднених мовах — українській і російській
Опис
Ключові слова
українська мова, морфостилеми, реципієнт, російська мова, означені одиниці
Бібліографічний опис
Вісник Одеського державного університету
DOI
ORCID:
УДК