Аксиологические проблемы соотношения права и человека в современном мире

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
С конца XX — начала XXI века происходит резкое изменение аксиологических (ценностных) критериев не только в определении роли и значения права, но и роли самого человека в период перехода к новой парадигме права.
Опис
Ключові слова
аксиологический подход, право и человек, социальная ценность
Бібліографічний опис
Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 23-25 листопада 2016 року м. Одеса : [збірник] / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. О. О. Нігреєва. – Одеса : Астропринт, 2016.
DOI
ORCID:
УДК