Сложности в современном понимании предмета преступлений против собственности

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статье предпринимается попытка исследовать современное понимание предмета преступлений против собственности
При дослідженні поняття та ознак предмету злочинів проти власност і потрібно сказати, що сьогодні при такому визначенні поєднуються традиційні погляди та погляди, які в певній мірі відображають сучасний етап соціального розвитку. Позиції, які при цьому виказують фахівці, потребують свого подальшого обґрунтування
Опис
Ключові слова
преступления против собственности, предмет преступления против собственности, похищение и его формы, приготовление к преступлению, злочини проти власності, предмет злочинів проти власності, викрадення та його форми, готування до злочину, замах на злочин
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК