Виявлення штамiв Rhizobium vitis I R. Radiobacter методом ПЛР з використанням праймерiв до рiзних послiдовностей геному

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова=Odesa National Mechnykov University
Анотація
Методом полімеразної ланцюгової реакції виявлено наявність патогенних штамів Rhizobium vitis і R. radiobacter у тканинах безсимптомних рослин і у пухлинах винограду.Проведено порівняльне тестування з використанням п'яти пар праймерів до різних ділянок геному цих бактерій. Показано, що у рослинах винограду сорту Каберне Совіньон патогенні штами складали 18,5% від загальної популяції Rhizobium.
Методом полимеразной цепной реакции выявлено присутствие патогенных штаммов Rhizobium vitis и R. radiobacter в тканях бессимптомных растений и в опухолях вино града. Проведено сравнительное тестирование с использованием пяти пар праймеров к различным участкам генома данных бактерий. Показано, что в растениях винограда сорта Каберне Совиньон патогенные штаммы составляли 18,5% от общей популяции Rhizobium.
Pathogenic Rhizobium vitis and R. radiobacter strains in symptomless plants and grapevine tumors were revealed by PCR technique. The comparative tests with five primer pairs to different siquences of bacterial genome were carried out. It was shown that in plants of Cabernet Sauvignon cultivar 18.5% from total Rhizobium population were represented by pathogenic strains.
Опис
Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology. - 2011. - № (14). - С. 48-55.
Ключові слова
Rhizobium vitis, R. radiobacter, полімеразна ланцюгова реакція, бактеріальний рак винограду, полимеразная цепная реакция, бактериальный рак винограда, polymerase chain reaction, crown gall of grape
Бібліографічний опис
Мікробіологія і біотехнологія=Microbiology & Biotechnology
DOI
ORCID:
УДК