Поетика новели Юрія Покальчука «Скрипка»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2001
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Змістовність будь-якої літературної форми - факт загальноприйнятий. Це не викликає заперечень і з точки зору жанру. Динаміка жанру закономірно веде до розширення його естетичних можливостей, художніх принципів і засобів відображення життя в його багаточисленних і різноаспектних зв’язках, до модифікації прозової структури, адже, за словами В. В. Фащенка, «жанр - художня форма розкриття життєвих суперечностей.
Опис
Ключові слова
поетика новели, Покальчук Юрій, новела
Бібліографічний опис
Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies
DOI
ORCID:
УДК