Вплив синоптичної динаміки вод на просторову структуру гідрохімічних полів у тропічній зоні Тихого океану

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
результаті спільного чисельного і кореляційного аналізу даних п'яти океанографічних зйомок встановлені особливості впливу гідродинамічних процесів синоптичного масштабу на мінливість просторової структури полів гідрохімічних характеристик вод тропічної зони Тихого океану.
В результате совместного численного и корреляционного анализа данных пяти океанографических съемок установленны особенности влияния гидродинамических процессов синоптического масштаба на изменчивость пространственной структуры полей гидрохимических характеристик вод тропической зоны Тихого океана.
As a result of joint numerical and correlation analysis of the data of five oceanographic surveys the features of effect of hydrodynamic processes of a synoptic scale on variability of spatial structure of fields of the hydrochemical characteristics of waters in the tropical zone of Pacific ocean are established.
Опис
Ключові слова
синоптичні вихори, мінливість гідрохімічних характеристик, синоптические вихри, изменчивость гидрохимических характеристик, synoptic eddys, variability of the hydrochemical characteristics
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК