Разложение голоморфного вектора в ряд Лорана

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Для голоморфного вектора (H-регулярної функції, розв'язку системи Моісіла - Теодореску) одержано розвинення в ряд Лорана. Всі члени ряду є добутками голоморфних векторів і констант (кватерніонів).
Для голоморфного вектора (H-регулярной функции, решения системы Моисила - Теодореску), получено разложение в ряд Лорана. Все члены ряда являются произведениями голоморфных векторов и констант (кватернионов).
The Laurent series expansion for a holomorphic (H-regular function? Moisil - Teodorescu system solution) is obtained. All terms of the series are the products of a holomorphic vectors and constants (quaternions).
Опис
Ключові слова
голоморфный вектор, ряд Лорана
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК