Жанрові тенденції динаміки сюжетів і героїв у польських драматичних малюнках (образках) ХІХ — початку ХХ століття

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Досліджуючи польські драми ХІХ — початку ХХ століття ми звернули увагу на актуалізацію жанрового підзаголовка драматичних сцен (картин, малюнків). У поетиці польських драматичних сцен (картин) мелодраматичні, водевільні, трагікомедійні мотиви починають трансформуватися в екзистенційні мотиви залежності людини від власних фобій та абсурдності її протистояння устоям середовища.
Исследуя польские драмы ХІХ — начала ХХ века, мы обратили внимание на актуализацию жанрового подзаголовка драматических сцен (картин, рисунков). В поэтике польских драматических сцен (картин) мелодраматические, водевильные, трагикомедийные мотивы начинают трансформироваться в экзистенциальные мотивы зависимости человека от собственных фобий и абсурдности его противостояния устоям среды.
Researching Polish drama of the XIX — early XX century, we pay our attention to the realisation of the genre’s subtitle in dramatic scenes (pictures, drawings). We can admit that in the poetics of Polish dramatic scenes (pictures) the melodramatic, vaudeville, tragicomedical motives begin to transform into existential motives of human dependence on their own phobias and the absurdity of their war with the social norms.
Опис
Ключові слова
драматичні картини, мелодрама, трагікомедія, монтажність композиції, іронія, пародія, драматические картины, трагикомедия, монтажность композиции, ирония, пародия, dramatic pictures, romance, tragicomedy, mounting, irony, parody
Бібліографічний опис
Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies
DOI
ORCID:
УДК