Формування адаптаційного потенціалу особистості в умовах сучасних інновацій у закладах вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Актуальність вивчення дисципліни. Серед провідних проблем української молоді, зумовлених розв’язанням актуальних питань сучасного соціуму, особливого значення набуває дослідження ролі і структури адаптаційного потенціалу особистості. Аналіз особливостей адаптаційної сфери молоді в умовах суспільних трансформацій створює унікальні можливості для розширення розуміння особистості як системи, що самоорганізується, активного вивчення конструктивних витоків особистості, які дозволяють їй долати складні життєві ситуації. Серед усіх напрямків пізнання, які мають свої проекції на методологію дослідження адаптаційної сфери особистості в умовах сучасного соціуму, особливого значення набуває саме адаптаційний потенціал молоді, оскільки поширення цього поняття у теорії та практиці соціальної та вікової психології обумовлене завданнями оцінки пристосувальних можливостей молодої людини, диференціації стійких порушень адаптації та минущих дезадаптивних станів. Цілеспрямована робота з корекції та розкриття адаптаційного потенціалу особистості є вкрай необхідною та корисною в сучасних умовах становлення особистості. Поширення новітніх технологій дистанційних можливостей взаємодії та спілкування, звуження сфер трудової діяльності та спектру майбутніх «успішних» професій має негативні наслідки для молоді у розкритті власних здібностей до самореалізації та вдосконалення, розбудови власного кола соціальних контактів та емоційно наповнених відносин. Саме тому курс «Формування адаптаційного потенціалу особистості в умовах сучасних інновацій у закладах вищої освіти» є актуальним та має велике практичне значення.
Опис
Ключові слова
адаптаційний потенціал, особистість, інновації, сучасність, вища освіта, стресостійкість, саморегуляція, самоактуалізаційний потенціал, інноваційний потенціал, 053 Психологія
Бібліографічний опис
Формування адаптаційного потенціалу особистості в умовах сучасних інновацій у закладах вищої освіти : метод. рек. до курсу : для аспірантів освіт.-наук. програм підготов. рівня «д-р філос.» спец. 053 «Психологія». — Одеса: ОНУ, 2020. — 20 с.
DOI
ORCID:
УДК