Зависимость защитный свойств низкотемпературного катализатора от концентрации монооксида углерода и эффективного времени контакта

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Установлена зависимость защитных свойств катализатора низкотемпературного окисления монооксида углерода кислородом воздуха от концентрации СО и эффективного времени контакта.
Встановлено залежністъ захисних властивостей катализатора низькотемпературного окиснення монооксиду вуглецю киснем повітря від концентраціі СО та ефективного часу контакту.
The dependence of protective properties of a new catalyst for low-temperature carbon monoxide oxidation with air oxygen on CO concentration and the effective residence time has been found.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
Ключові слова
окисление, катализатор, монооксид углерода, трепел, время контакта, монооксид вуглецю, окиснення, катализатор, трепел, час контакту, carbon monoxide, oxidation, catalyst, tripoh, residence time
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК