Фінансовий потенціал страховика

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Запропоновано методику визначення фінансового потенціалу страховика. Зроблено порівняльний аналіз діяльності страховиків (українського та закордонного) із застосуванням даної методики. Наведено фактичне підтвердження доцільності використання методики за посткризовими даними.
In article it is proposed a methodology of determination of financial potential of insurance company. Comparative analysis of insurers activity (Ukrainian and foreign) was done with application of this methodology. The factual approval of the methodology effectiveness according to the financial data of the insurer after crisis was put.
Опис
Ключові слова
страховик, фінансовий потенціал, insurer, financial potential
Бібліографічний опис
Економiст
DOI
ORCID:
УДК