Орфоепія дієслівних форм

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2000
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Частотність уживання дієслівних форм у текстах, за нашими спостереженнями, досить висока, приблизно 25—30% від усіх повнозначних слів. В усному ж мовленні цей показник ймовірно вищий: писемна форма літературної мови на означення процесу досить часто послуговується віддієслівними іменними утвореннями, в усній же формі реалізуються, в першу чергу, дієслівні словоформи — особові та родові.
Опис
Ключові слова
дієслово, орфоепія, форма, українська мова, літературне мовлення
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
DOI
ORCID:
УДК