Локальные указатели в рекламном тексте

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Статья посвящена семантике локальных указателей, обусловленной вербальной и визуальной составляющими рекламного текста.
This article is dedicated to the semantics of local concretizers given in verbal and visual components of advertising text.
Стаття присвячена дослідженню семантики локальних вказівок, які обумовлені вербальними та візуальними складниками рекламного тексту.
Опис
Ключові слова
русский язык, вербальная и визуальная составляющие рекламного текста, локальные указатели, имплицитность, the Russian language, verbal and visual components of advertising text, implicity., російська мова, локальні вказівки, вербальні та візуальні складники рекламного тексту, імпліцитність
Бібліографічний опис
Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання