ІМЕННИК ЯК ВПЛИВОВА ДОМІНАНТА РЕКЛАМНОГО СЛОГАНУ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У XXI столітті реклама стає не лите невід’ємною частиною ринку, а й складником культури сучасного суспільства. Вона стрімко ввірвалася в життя кожної особистості, вражаючи незвичайними ефектами, привабливими пропозиціями, примарними сподіваннями. Рекламу не лише споглядають, люди живуть за її підказками і готовими рецептами, тому що стикаються з нею і вдома, і на роботі, і на вулиці.
Опис
Філологічні студії : збірник наукових статей студентів філологічного факультету / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. фак. . – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова
Ключові слова
слоган, семантична структура іменників, ЛСГ
Бібліографічний опис
Філологічні студії : збірник наукових статей студентів філологічного факультету
DOI
ORCID:
УДК