Температурная неустойчивость процессов в газовом факеле и низкочастотный режим пульсационного горения

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Вивчається горіння газовоЬо факелу. Знайдені умови, за яких у полум’ї наступає пульсаційний режим. Математично вирішена задача температурної стійкості факелу. Встановлена абсолютна нестійкість, що кількісно пояснює отримані експериментальні результати по низькочастотному режиму пульсаційного горіння.
Изучается горение газового факела. Определены условия, при которых в пламени наступает пульсационный режим. Математически решена задача температурной неустойчивости Установлена абсолютная неустойчивость, количественно объясняющая полученные экспериментальные результаты по низкочастотному режиму пульсационного горения.
Combustion of a gas torch is studied. Conditions are found under which a pulsation regime in the flame is realized. The problem of temperature stability of the torch is solved mathematically. An effect of absolute instability is revealed that qualitatively explains experimental results relating the low-frequency regime of pulsation combustion.
Опис
Ключові слова
газовий факел, низькочастотні пульсації, температурна нестійкість, газовый факел, низкочастотные пульсации, температурная неустойчивость, gas flare, low-frequency pulsations, temperature instability
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК