Релігійно-політична ситуація у Південній Франції у середині ХІІІ – середині ХІV століття

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В історії Франції, насиченій подіями, деяким періодам середньовіччя приділяється дуже мало уваги. Таким є й період між Альбігойськими війнами та Столітньою війною. У нашому дослідженні ми розглянемо історію Південної Франції у цей вузький період у релігійному та політичному контексті.
Опис
Ключові слова
релігійно-політична ситуація, Південна Франція, війни з єрессю
Бібліографічний опис
Libra: збірка наукових праць кафедри історії стародавнього світу та середніх віків
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання