Особливості застосування нових підходів до управління підприємством та їхній вплив на контролінг компаній

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Управління є постійним процесом дії на об’єкт управління для досягнення поставленої мети та при цьому зменшити витрати ресурсів і часу. Сучасний менеджмент оснований на трьох основних принципах управління: лінійному, функціональному і процесному. Тaка важлива управлінська функція – як організація – реалізується в єдності двох процесів – фoрмування структури (структуризація процесів) і організації процесів (виробничих, управлінських).
Опис
Ключові слова
управління, управлінська функція, управління підприємством, контролінг компаній
Бібліографічний опис
Економіка, фінанси, облік та право: тенденції, виклики, перспективи : зб. тез доповідей міжнар. наук.-практ. конф. (Біла Церква, 9 груд. 2022 р.). – Біла Церква : ЦФЕНД, 2022.
DOI
ORCID:
УДК