Літературна творчість як поле нових комунікативних зусиль у контексті соціології літератури

Ескіз
Дата
2006
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Література як соціальний інститут являє собою композицію стійких взаємин діячів літературного процесу (авторів, видавців, ЗМІ, критиків, читачів, літературознавців, ін.). Як простір та суб’єкт суспільних процесів література змінюється разом із соціумом. Найбільш очевидною, розгорнутою та переконливою соціальною теоріє ю сучасності є теорія постіндустріального суспільства. Наукові концепції, що мають таке спрямування, торкаються перш за все сфери економіки (виробництва, послуг), політики, а також - як наслідку - соціальної структури суспільства, що трансформується. Ще однією важливою ознакою сучасності є розвиток інформаційних технологій.
Опис
Ключові слова
література, комунікативні технології, соціологія
Бібліографічний опис
Діалог: медіа-студії : зб. наук. праць
DOI
ORCID:
УДК