Когнітивний дисонанс як функціонально-семантична домінанта контрадикторного висловлення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглядаються функціонально-семантичні особливості когнітивного дисонансу як домінантного типу контрадикторності в сучасній англійській мові. Виявлені такі умови його виникнення, як порушення каузального зв’язку між реальним та належним і відповідність логічному закону кон’юнкції. Виділено чотири типи дисонантних смислів: порушення, пригнічення, подолання та протилежна оцінка.
В статье рассмотрены функционально-семантические особенности когнитивного диссонанса как домини- рующего типа контрадикторности в современном английском языке. Выявлены такие предпосылки его возникновения, как нарушение каузальной связи между реальным и должным и соответствие логическому закону конъюнкции. Выделе- но четыре типа диссонантных смыслов: нарушение, подавление, преодоление и противоположной оценки.
The article deals with semantic and functional peculiarities of the cognitive dissonance as the domain type of contradiction in the modern English language. The following conditions of its existence were determined: violation of causal link between real and proper things and correspondence to the logic conjunction. Tere are distinguished four types of contradictory relations in the cognitive dissonance: violation, suppression, overcoming and opposite estimation.
Опис
Ключові слова
контрадикція, протиріччя, причина, зумовленість, протиставний паратаксис, допустовий гіпотаксис, контрадикция, противоречие, диссонанс, следствие, обусловленность, противительный паратаксис, уступительный гипотаксис, contradiction, contrariness, dissonance, reason, consequence, causednes, adversative parataxis, concessive hypotaxis
Бібліографічний опис
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна
DOI
ORCID:
УДК