Статті та доповіді ІМО

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Педагогічний дискурс як технологія оволодіння українською мовою як іноземною на початковому етапі
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Любецька, Вікторія Валеріївна; Liubetska, Viktoriia V.; Любецкая, Виктория Валерьевна; Шахіна, Юлія Григорівна
  Поряд з традиційними, усталеними поняттями сучасні дослідники опановують й ті поняття, що поступово вводяться в науковий обіг лінгвістики й методики навчання мови. До таких належать поняття педагогічного дискурсу, неоднозначно трактоване різними гуманітарними науками, де зустрічається широке й вузьке його тлумачення. У запропонованому дослідженні розглянуто поняття «педагогічний дискурс» та описано особливості і важливість педагогічного дискурсу як технології викладання української мови для студентів-іноземців підготовчих відділень закладів вищої освіти.
 • Документ
  Применение лингвокультурологического метода в процессе обучения фразеологии инофонов
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2022) Арефьєва, Наталія Георгіївна; Arefieva, Nataliia H.; Арефьева, Наталья Георгиевна
  В разделе рассматривается обучение фразеологии иностранцев в тесной связи с лингвострановедением и лингвокультурологией. Представлен обзор учебных фразеологических словарей и пособий по обучению фразеологии инофонов. Предложена оригинальная лингвометодическая модель обучения фразеологии в иностранной аудитории, в основе которой лежит лингвокультурная составляющая.
 • Документ
  Экспрессивное значение универбатов с суффиксом -к (-а) (материалы для работы с иностранными студентами)
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016) Мазурок, Ірина Леонидівна; Mazurok, Iryna L.; Мазурок, Ирина Леонидовна
  Характерний для мовлення компресивний словотвір викликан прагненням до стислості і експресії. Створена замість словосполучення однословна номінація (універбат) характеризується стійкістю в мові, може бути розглянута як фонова лексика, яка також здатна виражати емоційний стан мовця. Включення в активний словник іноземних студентів цілого пласта універбатів сприяє формуванню їх мовної та комунікативної компетенції, подоланню психологічного бар'єру в спілкуванні.
 • Документ
  Гастрономический код русско-украинской культуры в аспекте языковой подготовки иностранцев (на материале фразеологии)
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016) Арефьєва, Наталія Георгіївна; Arefieva, Nataliia H.; Арефьева, Наталья Георгиевна
  У статті розглядаються російсько-українські фразеологічні культурні кореляції в аспекті викладання російської / української мови як іноземної. Основою кореляцій є культурні символи у світлі гастрономічного коду російсько-української культури.
 • Документ
  До ювілею кафедри мовної та загальногуманітарної підготовки іноземців
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016) Арефьєва, Наталія Георгіївна; Arefieva, Nataliia H.; Арефьева, Наталья Георгиевна; Черновалюк, І. В.
  В статті узагальнюється досвід роботи кафедри, представлено результати роботи науково-педагогічного колективу за останній період, розглянуто основні напрямки та перспективи розвитку кафедри
 • Документ
  Екстралінгвістичні аспекти викладання Української / Російської мови як іноземної
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019) Рева-Лєвшакова, Людмила Володимирівна; Рева-Левшакова, Людмила Владимировна; Reva-Lievshakova, Liudmyla V.
  У статті розглядаються екстралінгвістичні особливості викладання мови. Подано аналіз різних точок зору на екстралінгвістіку як поняття у зв’язку з полемічними твердженнями про синонімічність екстралінгвістики та існування групи екстралінгвістичних дисциплін. Проведено деякий екскурс в етимологію поняття через звернення до структуралізму Ф. де Сосюра. Порушено важливе питання психологизації можливостей викладання української / російської мови як іноземної.
 • Документ
  О развитии коммуникативной компетенции иностранных студентов в процессе изучения курса – «интерактивный практикум по русскому языку»
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019) Любецька, Вікторія Валеріївна; Любецкая, Виктория Валерьевна; Liubetska, Viktoriia Valeriivna
  В предложенной статье осмысливается формирование и развитие коммуникативной компетенции у иностранных студентов в рамах курса «Интерактивный практикум по русскому языку». Коммуникативная компетенция включает в себя языковую, речевую и социокультурную компетенции. Курс «Интерактивный практикум по русскому языку» формирует коммуникативные компетенции (общее владение языком, знания о мире, современном украинском обществе, культуре, обучении и т.д.), столь необходимые иностранному студенту для осуществления культурного и профессионального общения.