Зближення законодавства України у сфері забезпечення безпеки мореплавства до міжнародних стандартів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Ужгородський національний університет
Анотація
Розвиток та використання нових технологій у морському суднобудуванні та судновому обладнанні, інтенсифікація судноплавства, розширення світових фрахтових ринків, залучення високих інформаційних технологій в процесі диверсифікації дальності у сфері користування морем та інш. сприяє інтенсифікації процесу глобалізації, з одного боку, але з іншого — породжує і негативні наслідки, а саме: загрозу безпеки мореплавства.
Опис
Ключові слова
законодавство України, мореплавство, міжнародні стандарти
Бібліографічний опис
Стрельцова Є. Д. Зближення законодавства України у сфері забезпечення безпеки мореплавства до міжнародних стандартів / Є. Д. Стрельцова // Верховенство права та правова держава : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Ужгород, 16–17 трав. 2014 р.). – Ужгород : УНУ, 2014. – С. 245–248.
DOI
ORCID:
УДК