Іноземний капітал у банківському секторі України в контексті трансформації моделі бізнесу європейських банків

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Присутність іноземного капіталу на вітчизняному банківському ринку вже тривалий час викликає гарячі дискусії серед вітчизняних науковців щодо характеру впливу на економіку України. Досліджуючи основні мотиви і ризики участі іноземного капіталу в банківському секторі країни, вітчизняні вчені (В. Геєць, О. Дзюблюк, А. Шаповалов та інші), наголошуючи на позитивній ролі іноземних банків у підвищенні капіталізації вітчизняної банківської системи в період економічного зростання, неодноразово звертали увагу на великий ризик відпливу іноземного капіталу в періоди потрясінь і випробувань кризовими явищами фінансового характеру. Але специфіка інтегрованості вітчизняної економіки до глобалізованого економічного простору виявилася такою, що під час світової фінансової кризи 2008–2010 рр. іноземні банки не лише не пішли з банківської системи України, а й забезпечили їй фінансову стійкість завдяки збереженню при пливу дефіцитних капітальних і кредитних коштів та використовуючи свої конкурентні переваги.
Опис
Ключові слова
іноземний капітал, банківський сектор, європейський банк
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми економіки : теорія і практика : зб. матеріалів 71-ої студ. наук. конф. 23-24 квітня 2015 р. м. Одеса : присвяч. до 150-річчя ОНУ імені І.І. Мечникова / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин . – Одеса : Унипринт, 2015 . – 113 с.
DOI
ORCID:
УДК