Міжнародні економічні відносини

Анотація
Навчальний посібник містить висвітлення комплексу питань щодо розвитку теорії та сучасного стану міжнародних економічних відносин. Книга устаткована графіками, таблицями, схемами, необхідними статистичними даними, які дають змогу більш наочно розкрити сучасну динаміку міжнародних економічних відносин. У кінці кожного розділу наводяться контрольні запитання для перевірки знань студентів та рекомендовані джерела. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, а також для фахівців та практиків у сфері міжнародних економічних відносин.
Опис
Ключові слова
світове господарство, міжнародні економічні відносини, міжнародна торгівля, міжнародна інвестиційна діяльність, платіжний баланс, міграційна політика, макроекономічна політика, міжнародний бізнес, світова урбанізація
Бібліографічний опис
Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / Є. І. Войнова та ін. ; за ред. С. О. Якубовського, Ю. О. Ніколаєва ; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 304 с.
DOI
ORCID:
УДК
URI