Виробнича (педагогічна) практика

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Букаєв В. В.
Анотація
У методичних рекомендаціях здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) рівня пропонуються основні вимоги до організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти протягом виробничої (педагогічної) практики. Методичні рекомендації містять індивідуальний план роботи практиканта, основні завдання щодо відвідування та самостійного проведення студентами уроків, вимоги до оформлення звітної документації, рекомендовану літературу для самопідготовки. Практична діяльність здобувачів вищої освіти має на меті актуалізувати знання іноземних мов, професійно-педагогічні та професійно- методичні знання, вміння організовувати навчання й виховання учнів з використанням сучасних цифрових технологій. Для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, викладачів-науковців.
Опис
Методичні рекомендації
Ключові слова
педагогічна практика, викладання французької мови, викладання англійської мови, організація освітнього процесу, методики навчання іноземних мов та зарубіжної літератури, 035 Філологія, 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша − французька
Бібліографічний опис
Виробнича (педагогічна) практика : метод. рек. для здобувачів вищої освіти першого (бакалавр.) рівня за спец. 035 Філологія, спеціалізації 035.055 «Ром. мови та літ. (пер. включ.), перша – фр.» / уклад. М. О. Князян. – Одеса : Букаєв В. В., 2023. – 24 с.
DOI
ORCID:
УДК
37.01(076)