Вплив оподаткування на соціально-економічний потенціал економіки України в умовах інституційних зрушень: теоретичний підхід

Ескіз
Дата
2011
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті представлено теоретичний підхід до визначення ступеня впливу оподаткування на економічне зростання національної економіки з урахування сучасних інституційних викликів щодо функціонування економічної системи, поданий у розрізі основних показників соціально-економічного потенціалу та економічного розвитку країни.
This article is presented the theoretical approach to definition of degree of influence of the taxation on economic growth of national economy taking into account modern institutional calls of functioning of the economic system, presented in the basic indicators of social and economic potential and economic development of the country.
Опис
Ключові слова
оподаткування, економічне зростання, національна економіка, taxation, economic growth, national economy
Бібліографічний опис
Вісник соціально-економічних досліджень
DOI
ORCID:
УДК