Атомизатор «графитовая втулка-фильтр» при прямом атомно-абсорбционном определении Cu, Zn, Mn, Se в медико-клинических исследованиях

Анотація
Опис
Ключові слова
атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС), определение микроэлементов
Бібліографічний опис
Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні тендеції" (7-8 жовт. 2015, Київ) [Електронний ресурс] : присвяч. 110-річ. від дня народж. видатного укр. хім.-ан. акад. Анатолія Кириловича Бабка / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.] . – Електрон. кн. – Київ, 2015 . – 157 с.