Перегляд справи: історичний, загальнотеоретичний та адміністративно-правовий аналіз

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Право на перегляд справи та оскарження судового рішення можна визначити як передбачену національним законодавством міру можливої поведінки особи, яка, по-перше, виникає з моменту винесення і проголошення судового рішення по справі, по-друге, реалізується у передбачених національним законодавством процесуальних формах (апеляційне, касаційне провадження, перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами), по-третє, реалізується поетапно у всіх інстанціях судового розгляду справи.
Опис
Ключові слова
право на перегляд справи та оскарження судового рішення, судове рішення по справі, судовий розгляд справи, історичний огляд процесів в Україні, інститут перегляду справ в адміністративному праві
Бібліографічний опис
Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права: матеріали 7 міжнар. наук. конф. (м. Кременчук, 21–22 січня 2022 року). Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. - Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022.
DOI
ORCID:
УДК