Історіографічне поле наукової діяльності викладачів Імператорського Новоросійського університету

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті розглянутий процес інституалізації наукової діяльності викладачів Імператорського Новоросійського університету (1865-1917 рр.) в контексті становлення університетських дисциплін. Показані різні рівні історіографічного поля наукових розробок професорсько-викладацького складу, які реалізовувались у форматі, встановленому університетськими уставами 1863 р. і 1884 р.
Опис
Ювілейна збірка наукових праць, присвячена 150-річчю Одеського національного університету імені І. І. Мечникова / – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015. – 380 с.
Ключові слова
інституалізація, наукова діяльність, Імператорський Новоросійський університет, Одеса
Бібліографічний опис
Ювілейна збірка наукових праць, присвячена 150-річчю Одеського національного університету імені І. І. Мечникова .- Одеса :, 2015
DOI
ORCID:
УДК