Зорові форми в поезії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Як і більшість літературних термінів і понять, слово «візуальний» продовжує бути об’єктом пильної уваги і гострої дискусії. Варто зазначити, що термін «зорова поезія» з’являється у XIX столітті. Перші зразки зорової поезії відомі з античної літератури, що послугувала основою для подальшого її розвитку, та надала можливість стати проявом будь-якої доби, під час якої радикально змінюються смаки і стилі. (Фестський диск, 1700 р. до н. е.; Вавілонський акровірш, акровіршеві псалми) . Також, значний вплив на становлення зорової поезії мали теоретичні принципи поета античності Симоніда, що наголошував на тому, що «малюнок є німа поезія, а поезія - промовистий малюнок», згодом перефразований Горацієм як «малюнок та сама поезія».
Опис
Ключові слова
зорова поезія, візуальна поезія, література, Україна
Бібліографічний опис
Одеська болгаристика = Одеска българистика = Одесская болгаристика : наук. щоріч. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т .
DOI
ORCID:
УДК