Алгоритмізація та програмування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Методичні вказівки складено відповідно до програми з курсу «Алгоритмізація та програмування» для студентів факультету МФІТ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки». У методичному матеріалі сформовано завдання та вказівки для лабораторних робіт та наведено методичні вказівки по їх виконанню. Надані лабораторні роботи призначені для набуття практичних навичок програмування при засвоєні студентами лекційного курсу з дисципліни «Алгоритмізація та програмування». Методичні вказівки до лабораторних робіт можуть бути корисними для студентів та спеціалістів, які вивчають програмування.
Опис
Електронні методичні вказівки
Ключові слова
програмування, мова програмування C#, платформа .NET Framework, MS Visual Studio, написання програм на мові C# у консольному застосуванні, 122 Комп'ютерні науки
Бібліографічний опис
Алгоритмізація та програмування [Електронний ресурс] : електрон. метод. вказівки до лаб. робіт для студентів ф-ту математики, фізики та інформ. технологій першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 122 Комп’ютерні науки / уклад.: Л. А. Косирева, К. С. Палій., О. А. Недєва. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2024. – 84 с. – 1,6 МБ.
DOI
ORCID:
УДК
004.42(076.5)