Шляхи формування методичної компетентності майбутніх викладачів вищої школи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Потреба у розробленні та впровадженні нових принципів, методів навчання та форм організації освітнього процесу у вищій школі, ефективність професійної діяльності викладача вищої школи визначається рівнем його професійних знань та психолого-педагогічної підготовки, а реалізувати їх можна в ході удосконалення змісту та методики підготовки фахівців різного профілю для роботи у вищій школі через впровадження інноваційних технологій, особистісно орієнтованого та компетентісного підходів. За таких умов актуальності набула проблема формування методичної компетентності майбутнього викладача вищої школи.
Опис
Ключові слова
методична компетентність, майбутній викладач, вища школа, магістратура
Бібліографічний опис
Благословенний Григорій Сковорода – світовий геній мудрості та гуманного духу : зб. матеріалів регіон. наук.-практ. інтернет-конф. / за ред. проф. Голубенко Л. М., проф. Цокур О. С., доц. Вєйландє Л. В.-В. – Одеса : ФОП Бондаренко М.О., 2022.
DOI
ORCID:
УДК