Конституенти лексико-семантичної групи засоби пересування у ролі операторів функції неозначеної множинності (на матеріалі сучасного поетичного мовлення)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Поліграфіст
Анотація
У статті аналізується функціональний потенціал конституентів ЛСГ засоби пересування у ролі стрижневих компонентів генітивних бінарм із метафоричним значенням НВК (неозначено великої кількості), їхній склад і дистрибутивні властивості.
In this article we analyze the functional potential of constituents of LSG means of movement as main components of the genitive binarms with metaphorical meaning of LIQ (large indefinite quantity), their structure and distributive features.
Опис
Міжкультурна комунікація: проблеми та перспективи : зб. наук. праць / відп. ред.: М. Л. Дружинець ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського [та ін.] . – Одеса; Тирасполь : Поліграфіст, 2012.
Ключові слова
оператор функції неозначеної множинності/неозначено великої кількості (НВК), метафоричні генітивні бінарми, специфікатор, поетичне мовлення, function operator of indefinite multiplicity/large indefinite quantity (LIQ), metaphorical genitive binarms, specificator, poetic speech
Бібліографічний опис
Міжкультурна комунікація: проблеми та перспективи : зб. наук. праць
DOI
ORCID:
УДК