Розвиток концесійного законодавства України в контексті євроінтеграційних процесів

Анотація
У статті проведено аналіз запропонованих у проекті Закону України «Про концесії» норм щодо вдосконалення концесій- ного законодавства в контексті євроінтеграційних та гармонізаційних процесів в Україні до законодавства ЄС, а також надано авторські пропозиції з удосконалення підходів до правового забезпечення концесійного законодавства.
Опис
Ключові слова
концесія, державно-приватне партнерство, господарська діяльність, державна власність, комунальна власність, Європейська інтеграція, concession, public-private partnership, economic activity, state property, communal property, European integration, концессия, государственно-частное партнерство, хозяйственная деятельность, государственная собственность, коммунальная собственность, Европейская интеграция
Бібліографічний опис
Часопис Київського університету права
DOI
ORCID:
УДК